Γενικά 

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση της σελίδας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου. Η Επιχείρηση μας δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη στο Δικτυακό μας τόπο. H Επιχείρησή  μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό της τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή. Οτιδήποτε παρέχεται με τη μορφή διαφήμισης στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης. 


Ο χρήστης/επισκέπτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου υποχρεούται να το κάνει σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους, στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων. 


Όλα τα προιόντα μας απευθύνονται σε άτομα άνω των 18 ετών ενώ απαγορεύεται η πώληση σε ανήλικους. Οι αγοραστές πρέπει απαραίτητα να είναι πάνω από 18 ετών.


Μερικά από τα προϊόντα μας περιέχουν νικοτίνη, μία τοξική και εθιστική ουσία και προορίζονται για χρήση από ενήλικα άτομα και όχι από παιδιά ή έγκυες γυναίκες.


Τα προϊόντα μας δεν έχουν καμία φαρμακευτική ιδιότητα.


Εάν αισθανθείτε οποιεσδήποτε παρενέργειες, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και συμβουλευτείτε αμέσως κάποιο γιατρό.


Η χρήση τους πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη.


Η συσκευή σας καλύπτεται από εγγύηση 3 μηνών.


Η εγγύηση 3 μηνών καλύπτει την ηλεκτρονική πλακέτα της συσκευής σας από τυχόν αστοχία υλικού από το εργοστάσιο.


Σε περίπτωση που υπάρχει μηχανική αστοχία π.χ. χτύπημα ή σπασμένο τζάμι πρέπει να αναφερθεί άμεσα (μέσα στην ίδια ημέρα) στο προσωπικό της εταιρείας ώστε να ακολουθήσει αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος. Στην περίπτωση της μηχανικής αστοχίας η αντικατάσταση γίνεται μόνο εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν και είναι στην αρχική του κατάσταση όπως παραλήφθηκε.


Η διαδικασία της επισκευής σε περίπτωση βλάβης διαρκεί περίπου 15 ημέρες απο την στιγμή που θα το παραλάβουμε.


Όλα τα έξοδα μεταφοράς από και πρός την εταιρία επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πελάτη.

Οι συσκευές ενδέχεται να αριθμηθούν με ειδικό αυτοκόλλητο το οποιο θα αποδεικνύει οτι η πώληση έγινε απο την Vape Experts. Εφόσον το αυτοκόλλητο αφαιρεθεί αυτομάτως πάυει να ισχυεί η εγγύηση υπο οποιεσδήποτε συνθήκες.


Όλα τα προϊόντα ενδέχεται να αποσφραγιστούν για να επιβεβαιωθεί ότι τα περιεχόμενα της συσκευασίας είναι τα σωστά.